A Big Stage For Many Little People

     Proiectul „O scenă mare pentru mulţi oameni mici”  a  oferit  unui grup de 24 de  tineri defavorizați din  mediul  rural, cetățeni  a doua state membre UE  (România și  Germania) pe o perioadă  de două  săptămâni (august-  septembrie 2010), posibilitatea  de  a-și exprima  personalitatea, ideile, preocupările și  viziunea  artistică  prin intermediul unei piese de  teatru.

    Tema proiectului organizat de Centrul de Resurse  pentru  Comunitate în parteneriat cu TransRiver  a  fost: „Prin  educație și  informare către bunăstare în  Uniunea  Europeană”. 

    Atelierele de lucru și discuțiile au adus împreună tineri din două țări europene cu tradiții, evoluții,  concepții și păreri diferite, oferindu-le spațiul și atmosfera necesare pentru implicarea într-un  dialog  între cetățeni europeni.

Liderii de proiect i-au ghidat pe paricipanți în diferite activități creative, le-au trezit interesul dezbaterilor pe teme europene de actualitate. Pentru a face conținutul discutiilor cât mai vizibil și mai atractiv pentru participanți, au fost implicați doi pedagogi (regizori) de teatru cu experientă, câte unul din fiecare țară participantă. Tinerii au fost sprijiniți în măsura posibilitaților și a creativității lor, tehnic și metodic, de acești educatori teatrali. Activităţile s-au  bazat pe metode non-formale utilizându-se în special metoda jocului de rol.

Faptul că proiectul a avut loc în regiunea  europeana  Ardeal, în care traiesc români,  maghiari,  romi și sași,  a  oferit un exemplu  pozitiv de colaborare  constructivă între  oameni.      Discuţiile şi workshop-  urile,  desfăşurate în cadrul  programului au avut ca  finalitate o piesă de teatru, cu scene  inspirate  din  realitatea prezentă sau trecută a oamenilor  locului.  Spectacolul teatral a fost prezentat în  mai multe locaţii din România: la Sinagoga din Făgăraș, la Selistat și Păcuți,  județul Brasov, precum și la Cluj-Napoca, unde a avut loc reprezentația finală. Proiectul a fost realizat in cadrul Programului “Tineret in Actiune”,  al Uniunii Eurpene.

Obiectivele proiectului:  

1. Identificarea, dezvoltarea și valorificarea abilităților personale ale tinerilor participanți și punerea în legătură a acestora cu foruri și persoane fizice și juridice ce pot capacita acest potenția

2. Incurajarea tinerilor în lupta pentru o mai buna coeziune socială și pentru înlăturarea discriminărilor indiferent de statutul social sau etnic al tânărului, de religia sau orientarea sexuală

3. Diversitatea culturală  sa fie privită ca și oportunitate și nu ca o problemă

4. Formarea tinerilor participanți ca viitori promotori ai programului

5. Sensibilizarea societății cu privire la problemele tinerilor și identificarea lor ca resursa umana importantă

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea  informaţiei pe care o conţine.”

 

 

 

 

You can leave a response,or trackback from your own site.

Leave a Reply

..